Programi

NVO REC – Reconciliation Empowering Communities provodi nekoliko projekata u Mitrovici (u gradovima Mitrovica, Vučitrn i Srbica), zasnovane na zajednici bez obzira na religiju, rasu, pol ili nacionalnost.

DOBRO UPRAVLJANJE

Kroz ovaj program želimo promovisati aktivno građanstvo tražeći od institucija odgovornosti, transparentnost i dobro upravljanje, vladavinu prava (pravosuđe) i poštovanje ljudskih prava.

EKO SREDINA

Opšta svrha programa je zastupannje u institucije na centralnom i lokalnom nivou da zaštite životnu sredinu u kojoj živimo, obraćajući se potrebama i problemima građana.

 

Peticija o zaštiti reka "Voda u cevima - milioni u džepovima"

 

NVO REC – zajedno sa sedam partnerskih organizacija civilnog društva i u saradnji sa Kosovskom fondacijom za otvoreno društvo – KFOS pokrenuli su peticiju sa građanima protiv dalje degradacije životne sredine mini hidro i malim hidroelektranama.

NVO REC bila je odgovorna za organizovanje i prikupljanje potpisa u Mitrovici, odnosno u opštinama: Mitrovica, Vučitrn, Srbica/Skenderaj, Leposavić – i selo Bistrica, Ceraje i Vlaška Košutovo takođe i u selo Čabre u Zubinom Potoku.

Peticija za prikupljanje potpisa u gradu Mitrovici počela je 29. oktobra 2019. godine od 12:00 časova na trgu “Mehe Uka” gde smo imali mnogo građana i predstavnika lokalnih institucija gde su podržali kampanju i potpisali peticiju. Kampanja prikupljanja potpisa je trajalo dve (2) nedelje do 11. novembra 2019. godine. Naši volonteri su dobili veliku podršku od šire društvene zajednice na svim lokacijama koje smo prisustvovali, potpisivanjem peticije i ohrabrujući ih da nastave sa ovakvim inicijativama

Peticiju su potpisali ovih dana pripadnici razlicitih zajednica koje žive u regionu Mitrovice kao Albanci, Bošnjaci, Turci, Gorani, Romi i Aškalije.

MLADI I VOLONTEERIZAM

Opšta cilj programa je raditi na osnaživanju mladih i razvoju njihovih kapaciteta kroz volonterski rad kao prilika za razvoj karijere i napredovanje zajednice.