O nama

REC – Rekonciliation Empovering Communities, je nevladina organizacija registrovana na Kosovu i promoviše dalji razvoj kosovskog društva, angažujući ljudski potencijal među raznim zajednicama.
NVO REC fokusirana je na demokratizaciju, pravosuđe, ljudska prava i jačanje zajednice kroz aktivno građanstvo. REC proširuje svoje aktivnosti u regionu Mitrovice i šire.