Per ne

REC – Reconciliation Empowering Communities, është organizatë joqeveritare e regjistruar në Kosovë dhe promovon zhvillimin e mëtutjeshëm të shoqërisë Kosovare, duke angazhuar potencialin njerëzor në mesin e komuniteteve të ndryshme.

 

OJQ REC është fokusuar në demokratizim, sundim të ligjit, të drejtat e njeriut dhe fuqizim të komunitetit përmes qytetarisë aktive. REC shtrinë veprimtarinë e saj ne rajonin e Mitrovicës dhe më gjerë.