Skupština

Upoznajte se sa članovima skupštine organizacije koji pomažu i savetuju menadžment tim REC NVO-a, o napretku u njihovom radu i misiji. Skupština NVO REC se sastoji od 7 osoba koji imaju visoki kredibilitet i dugogodišnje iskustvo.