Kuvendi

Njihuni me anëtarët e kuvendit të organizatës të cilët ndihmojnë dhe këshillojnë ekipin menaxhues të OJQ REC në mbarvajtjen e punës dhe misionit që kanë para vetës.

Kuvendi i anëtarëve të OJQ REC përbëhet nga 7 përsona të cilët kanë kredibilitet të lartë dhe përvojë shumëvjeqare.