Misioni dhe Vizioni

Misioni ynë është:
"Fuqizimi i komunitetit përmes qytetarisë aktive"Vizioni ynë është:
"Demokratizim dhe ndërtimi i besimit midis komuniteteve për një të ardhme të qëndrushme multietnike dhe socio-ekonomike”