Aktivizmi mjedisor është mjet për cilësi më të mirë të jetës

“Për t’u angazhuar, për të marrë pjesë, për t’u dëgjuar zëri i tyre, të rinjtë duhet të informohen dhe arsimohen për të njohur ndikimet e mundshme në mjedis dhe të organizohen për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të ndikuar në vendimet.”

Guximi për t’u ballafaquar me të kaluarën

Ballafaqimi me të kaluarën është ana tjetër e së njëjtës medalje të paqes dhe pajtimit të qëndrueshëm. Unë besoj se të rinjtë nuk duhet të mbajnë mbi supe peshën e së kaluarës. Pesha që i ndan ata dhe i projekton ata si kundërshtarë. Përkundrazi, duhet bërë shumë përpjekje për t’i fuqizuar ata në promovimin e pajtimit, në ndërtimin e urave midis shoqërive dhe komuniteteve të shkatërruara nga lufta.